Umowa Komisowa

 1. W komis przyjmujemy suknie wyczyszczone. Istnieje możliwość wyczyszczenia, renowacji i przygotowania do sprzedaży za dodatkową opłatą. 

 2. Suknię wycenia się podczas jej przyjmowania. Do ceny sukni komis dolicza prowizję.

 3. Jeżeli Komisant i Komitent zgadzają się na cenę zostaje spisana umowa na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

 4. Dostarczenie 2 profesjonalnych zdjęć w formie elektronicznej jest obowiązkowe. Mogą być to zdjęcia z sesji studyjnej bądź plenerowej lub zdjęcia katalogowe producenta sukni.

 5. Za wystawienie sukni do sprzedaży pobierana jest opłata w wysokości 50 zł za cały okres trwania umowy płatna przy podpisaniu umowy.

 6. Po sprzedaży sukni Komis ma 5 dni roboczych na wypłatę umówionej ceny za suknię.

 7. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość przedłużenia umowy, lub odebrania sukni z komisu.

 8. Przedłużenie umowy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 9. Umowa może nie zostać przedłużona w przypadku małego zainteresowania suknią.

 10. Komitent ma obowiązek w ciągu 10 dni na odebranie sukni z komisu, lub przedłużenie umowy.

 11. W przypadku przekroczenia terminu w jakim suknia powinna zostać odebrana (tj. 3 miesięcy) suknia przechodzi na własność komisu.

 12. Zakupione artykuły nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.